Analizator9000 jest aplikacją oferującą graficzny interfejs użytkownika dla analizy statystycznej liczby lew w rozdaniach brydżowych wygenerowanych na podstawie określonych warunków.

Oprogramowanie stanowi interfejs dla programu Dealer oraz biblioteki libbcalcDDS, będącej częścią projektu BCalc. Aby dowiedzieć się więcej o tych programach, skieruj się do sekcji autorów.

Możesz pobrać oprogramowanie z sekcji pobrań.

Przed rzuceniem się na analizy, upewnij się, że zapoznałeś się z podręcznikiem użycia.

Oprogramowanie jest całkowicie darmowe, wolne i otwarte. Jeśli pragniesz dodać swój wkład w jego rozwój, kod źródłowy jest dostępny z odpowiedniej sekcji tej witryny.